SPÖKRUNDA PÅ SKÄLBY KUNGSGÅRD

LÖRDAGEN DEN 5 NOVEMBER 2022

Tre spökhus och en mörk park. Besök husen i vilken ordning som helst (en gång per hus). Det är Herrgården, Stenstallet och Skälby loge samt tipsfrågor mellan husen.

Turen kl.18 rekommenderas från 9år i vuxens sällskap, pris 70kr/pp.

För yngre barn finns en läskig, men inte lika läskig, tur kl.17. Pris 70kr/pp eller familj 2 vuxna och 2 barn 140kr

Begränsat antal parkeringsplatser, ta om möjligt cykel eller buss. Bilar får inte parkeras längs vägen då då framkomligheten för utryckningsfordon måste säkras – böter utfärdas.

Rullstol? Det finns ramper i husen.I herrgården där det är två plan finns hiss. Rampen in i herrgården är vid entrén till vänster. Vakter finns vid alla dörrar som är behjälpliga. I logen är rampen vid entrén så man där tar man samma väg ut som man tog in.  Vill man inte rulla över gräsmattan vid lekplatsen så finns den frågan även vid cykelvägen vid hönshuset.