Praktik på Skälby

Skälby 4H-gård är en mycket populär praktikplats och det tycker vi är jätteroligt, men för att få fungerande rutiner och för att vi ska kunna leva upp till krav på arbetsmiljö och säkerhet så måste vi tyvärr göra vissa begränsningar.

Grundkraven för att få praktisera på gården är att man har ett genuint intresse för djur, inte är rädd för hårt och smutsigt arbete och kan visa hänsyn och respekt till sina medmänniskor. Praktikperioderna får inte vara för korta eller oregelbundna.

  • Elever från gymnasieskolornas Lantbruks- och Barn o Ungdomsinriktningar är välkomna att göra sin praktik på Skälby.
  • Rehablitering och arbetsprövning efter sjukdom, psykisk ohälsa samt missbruk kan ges på Skälby. Vi prövar varje fall för sig, och kräver en kontaktperson från försäkringskassan eller Kalmar kommun.
  • Arbetspraktik för långtidsarbetslösa kan ges på Skälby. Kontaktperson från kommunen eller arbetsförmedlingen krävs.
  • Praoelever från grundskolorna har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot, men har man ett djurintresse och går i grundskolan så är man välkommen att bli medlem i Skälby 4H-klubb och arbeta med djuren på kvällar och helger som fritidsaktivtet.
  • Praktikanter från särskolor har vi tyvärr inte heller möjlighet att handleda. Däremot kan pedagoger från skolorna gå en tvådagarsutbildning på Skälby och därefter handleda sina egna elever. 
  • Vi har inte möjlighet att ta emot personer som är dömda till samhällstjänst.