Om oss

Skälby 4H är en ideell förening med 200 medlemmar. Sedan i början av 70-talet har föreningen erbjudit Kalmarbor i alla åldrar en öppen gård, gratis för alla att besöka. Finansiering sker genom café, arrangemang, försäljning av djur, uthyrning av kaniner, kurser samt bidrag från sponsorer, stiftelser, kommun och EU. Medlemmarna arbetar ca 3000 timmar ideellt per år.

Skälby 4Hs verksamhetsidé

Skälby 4H-klubb bedriver två verksamheter; dels en traditionell klubbverksamhet för medlemmar med ideella ledare, och dels en  4H-gård för såväl medlemmar som allmänhet, med anställd personal. Skälby 4H har därför två verksamhetsidéer: 

KLUBBEN: En demokratisk och obunden förening där ungdomar leder andra ungdomar med mottot ”Lära genom att göra” 

GÅRDEN:  att 4H-klubben på demokratiska grunder driver en aktivitetsbaserad öppen 4H-gård i Kalmar vilken är en gränsöverskridande mötesplats där kommuninvånarna får kunskap om djur, natur, kultur och höjd livskvalité, samt även ger barn och ungdomar en innehållsrik fritid i form av friluftsliv, djur och social gemenskap.