Linderödsgris

På Skälby finns två suggor av rasen linderödsgris, Agneta och Anni-Frid. Linderödsgrisen är en svensk lantras och bevaras av föreningen Landtsvinet i en genbank. Våra grisar är anslutna till deras genbank och i vårt avelsarbete följer vi deras regler och rekommendationer för att bevara linderödsgrisen som lantras.