Praktik på Skälby

Skälby 4H-gård är en mycket populär praktikplats och det tycker vi är jätteroligt, men för att få fungerande rutiner och för att vi ska kunna leva upp till krav på arbetsmiljö och säkerhet så måste vi tyvärr göra vissa begränsningar.

Grundkraven för att få praktisera på gården är att man har ett genuint intresse för djur, inte är rädd för hårt och smutsigt arbete och kan visa hänsyn och respekt till sina medmänniskor. Praktikperioderna får inte vara för korta eller oregelbundna.

 • Personer som har rätt till LSS och vill jobba på Skälby ska vända sig till sin LSS-handläggare. Det är för närvarande fullt på Skälby företagsgrupp så man får vara beredd på att ställa sig på kö.

 • Elever från gymnasieskolornas Lantbruks- och Barn o Ungdomsinriktningar är välkomna att göra sin praktik på Skälby.
  Kontakta Tina Burvall på 0480-23779 eller mail skalby_4h@hotmail.com

 • Rehablitering och arbetsprövning efter sjukdom, psykisk ohälsa samt missbruk kan ges på Skälby. Vi prövar varje fall för sig, och kräver en kontaktperson från försäkringskassan, KARB eller liknande.
  Kontakta Tina Burvall på 0480-23779 eller mail skalby_4h@hotmail.com

 • Arbetspraktik för långtidsarbetslösa kan ges på Skälby. Kontaktperson från kommunen eller arbetsförmedlingen krävs.
  Kontakta Tina Burvall på 0480-23779 eller mail skalby_4h@hotmail.com
 • Praoelever från grundskolorna har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot, men har man ett djurintresse och går i grundskolan så är man jättevälkommen att bli medlem i Skälby 4H-klubb och arbeta med djuren på kvällar och helger som fritidsaktivtet.

 • Praktikanter från särskolor har vi tyvärr inte heller möjlighet att handleda. Däremot kan pedagoger från skolorna gå en tvådagarsutbildning på Skälby och därefter handleda sina egna elever. Kursen kostar 1000:-/ pp och därefter är det gratis att undervisa sina elever på gården.

 • Vi har inte möjlighet att ta emot personer som är dömda till samhällstjänst.