Ledare

Vill du bli 4H-ledare och utveckla dig själv som människa? Lära dig ta ansvar samt leda några av gårdens kurser, eller hålla i 4H-aktiviteter för yngre medlemmar? Vill du stå i cafèet? Häng med i vårt glada ”ledargäng” och utveckla dig som människa och för framtiden!
Du ska du vara minst 16 år och gå ledarkurs genom 4H. Du ansöker om att bli ledare hos Isabell Hall på 4H-gården. Personalen godkänner tillsammans sedan vilka som blir ledare.
Du ska vara medlem i Skälby 4H-klubb. När du är ledare så ska du gå ledarkurs genom 4H varje år. Du ska delta på 4H-klubbens ledarträffar, som är ca två gånger per termin. Du ska gå hjärt- och lungräddningskurs varannat år. Vill du veta mer så kom på en ledarträff.
Hör av Dig, för Du behövs!