Jour när gården är stängd

Gården är bemannad alla dagar året runt minst mellan kl.9-17, oftast längre. Sök upp någon på gården innan ni ringer jouren

Vi är tacksamma om ni hör av er till vår jour om:

  • 4H-gårdens djur ute i hagarna verkar sjuk eller har kommit utanför stängslet.
  • Kaninen som ni hyr har blivit sjuk. Maila i första hand skalby_4h@hotmail.com. Vi läser mail 7 dagar i veckan och svarar på det som är akut.
  •  Om larmet går i vårt café eller på vårt kontor.
  • Om det förekommer bus på gården sena kvällar/nätter som kan störa djuren

Vi är tacksamma om ni inte ringer vår jour om:

  • Ni hittat ett skadat vilt djur som behöver vård: vi hänvisar till Kalmar kommun, polisen, djursjukhuset eller föreningen för katastrofhjälp för fågel och vilt www.kfv-riks.se  Vi har varken kunskap eller tillstånd att hantera vilda djur.
  • Om larmet går på Skälby Loge. Logen ägs av Kalmar kommun och hyrs av Lions.
  • Andra icke akuta frågor som kan vänta till ert nästa besök på gården eller kan mailas till skalby_4h@hotmail.com. Tack för att ni respekterar detta så vi kan forsätta med joursystemet för djurens bästa
4H-gårdens journummer: 0708963293