Hjälpledare

Vill du bli hjälp-ledare och utveckla dig själv som människa, lära dig ta ansvar samt hjälpa till på några av gårdens kurser, eller ta lite extra ansvar för exempelvis kaninstallet? Vill du ta hand om djuren på helgen och ha en meningsfull fritid?
Du ska du vara minst 10 år och gå en ledarkurs genom 4H.

Du ansöker om att bli hjälp-ledare hos Isabell Hall på 4H-gården. Du ska vara medlem i Skälby 4H-klubb.

När du är hjälp-ledare så ska du gå en ledarkurs genom 4H varje år, samt en hjärt och lungräddningskurs varannat år. Du ska delta på 4H-klubbens ledarträffar, som är ca två gånger per termin. Vill du veta mer kom på en ledarträff!
Hör av Dig, för Du behövs!