Barnkalas

kalas1

BARNKALAS MED RIDNING

Barnkalaset är upplagt på följande sätt:

– Barnen samlas vid ponnyridningen när kalaset startar, alla barn får rida ett varv var.

– Sedan har vi guidad visning bland djuren på gården då barnen får klappa och lära känna djuren.

– Efter guidningen är det dags för skattjakt alt. Fiskdamm för de yngre barnen.

-Detta brukar ta ca en timme då det är 10 barn med på kalaset.

Sedan har ni tillgång till lokalen  i ca två timmar för kalasfika. Ni har själva med er kalasfika och skatt/godispåsar till fiskdammen. Vill man köpa fika från caféet ger vi  20% rabatt om man förbeställer senast på måndagen (gäller på hela sortimentet förutom glass). 

Vid sluttiden för kalaset ska lokalen vara städad och klar.

Vi rekommenderar ett maxantal av 20 barn på kalaset.

PRIS:

1350 kr grundpris (upp till 10 st barn)

Är det fler än 10, kostar det 130 kr/barn utöver grundpriset.

BETALNING:

För att din bokning inte ska försvinna ska betalning ske i samband med bokningen till swish 123 1962 174 på 1350kr. Barn utöver 10st kan betalas på plats.

Vid avbokning fram till 14 dagar återbetalas hela avgiften. Därefter är anmälan bindande.

Bokning sker till: https://boka.se/Skalby4H/info

Inbjudningskortet

Jour när gården är stängd

Gården är bemannad alla dagar året runt minst mellan kl.9-18 oftast dock mellan 7-19. Sök upp någon på gården innan ni ringer jouren.

Vi är tacksamma om ni sms:ar vår jour om:

  • 4H-gårdens djur ute i hagarna verkar sjuk eller har kommit utanför stängslet.
  • Kaninen som ni hyr har blivit sjuk. Maila i första hand skalby_4h@hotmail.com. Vi läser mail 7 dagar i veckan och svarar på det som är akut.
  •  Om larmet går i vårt café eller på vårt kontor.
  • Om det förekommer bus på gården sena kvällar/nätter som kan störa djuren

Vi är tacksamma om ni inte ringer vår jour om:

  • ni hittat ett skadat vilt djur som behöver vård: vi hänvisar till Kalmar kommun, polisen, djursjukhuset eller föreningen för katastrofhjälp för fågel och vilt i Mörbylånga. Vi har varken kunskap eller tillstånd att hantera vilda djur.
  • Om larmet går på Skälby Loge. Logen ägs av Kalmar kommun och hyrs av Lions.
  • Andra icke akuta frågor som kan vänta till ert nästa besök på gården eller kan mailas till skalby_4h@hotmail.com. Tack för att ni respekterar detta så vi kan forsätta med joursystemet för djurens bästa.

4H-gårdens journummer: 076-220 83 73

Ledare

Vill du bli 4H-ledare och utveckla dig själv som människa? Lära dig ta ansvar samt leda några av gårdens kurser, eller hålla i 4H-aktiviteter för yngre medlemmar? Vill du stå i cafèet? Häng med i vårt glada ”ledargäng” och utveckla dig som människa och för framtiden!
Du ska du vara minst 16 år och gå ledarkurs genom 4H. Du ansöker om att bli ledare hos Isabell Hall på 4H-gården. Personalen godkänner tillsammans sedan vilka som blir ledare.
Du ska vara medlem i Skälby 4H-klubb. När du är ledare så ska du gå ledarkurs genom 4H varje år. Du ska delta på 4H-klubbens ledarträffar, som är ca två gånger per termin. Du ska gå hjärt och lungräddningskurs varannat år. Vill du veta mer så kom på en ledarträff.
Hör av Dig, för Du behövs!

Ridledare

Som ridledare rider du ut med med yngre medlemmar i grupp, håller i hästaktiviteter och håller i extra kvällsöppet vid behov. Arbetet sker ideellt.

För att bli ridledare ska du vara godkänd som medryttare på någon av4H-gårdens hästar. Du ska vara minst 16 år, samt ansvarsfull och pålitlig. Är du intresserad så ansöker du hos Tina, Emma eller Issa på 4H-gården. Man får genomgång samt ett prov som rör främst säkerhetsregler med hästar.

Hjälpledare

Vill du bli hjälp-ledare och utveckla dig själv som människa, lära dig ta ansvar samt hjälpa till på några av gårdens kurser, eller ta lite extra ansvar för exempelvis kaninstallet? Vill du ta hand om djuren på helgen och ha en meningsfull fritid?
Du ska du vara minst 10 år och gå en ledarkurs genom 4H. Du ansöker om att bli hjälp-ledare hos Isabell Hall på 4H-gården. Du ska vara medlem i Skälby 4H-klubb. När du är hjälp-ledare så ska du gå en ledarkurs genom 4H varje år, samt en hjärt och lungräddningskurs varannat år. Du ska delta på 4H-klubbens ledarträffar, som är ca två gånger per termin. Vill du veta mer kom på en ledarträff!
Hör av Dig, för Du behövs!

Juniorledare

Vill du bli junior-ledare och utveckla dig själv som människa, lära dig ta ansvar samt leda några av gårdens kurser, eller hålla i 4H-aktiviteter för yngre medlemmar? Vill du stå i cafèet? Vill du tjäna poäng? Häng med i vårt glada ”ledargäng”!
Du ska du vara minst 13 år och gå en ledarkurs genom 4H. Du ansöker om att bli junior-ledare ledare hos Åsa Sturesson på 4H-gården. Personalen godkänner tillsammans sedan vilka som blir junior-ledare.
Du ska vara medlem i Skälby 4H-klubb. När du är junior-ledare så ska du gå ledarkurs genom 4H varje år. Du ska delta på 4H-klubbens ledarträffar, som är ca två gånger per termin. Du ska gå hjärt och lungräddning varannat år. Vill du veta mer så kom på en ledarträff.
Hör av Dig, för Du behövs!

Nyckelledare

Att vara sk. nyckel-ledare på Skälby 4H-gård innebär att du håller klubbrum och gården öppen för medlemmar efter att vi stängt. Du kvitterar ut en nyckel dom aktuella gångerna och presenterar dig för medlemmar som är på gården just då.
För att bli nyckelledare så måste du vara godkänd 4H-ledare och ansöka till personalen. Du måste även skriva en motivation varför just du blir en bra nyckelledare.

Helgledare (helgjour)

En helgledare tar hand om hela 4H-gårdens djur på helgerna. Matar alla gårdens djur, kossor, grisar, kaniner, höns, getter, katter, hästar, går ponnyridning mm. Man kan tjäna poäng.
Du ska ha fyllt 18 år och vara ansvarsfull och stark. Ha ett trevligt sätt och ha ”djurvana”. Du ska vara medlem i 4H-klubben. Du ska gå hjärt och lungräddningskurs varannat år. Du ska delta på 4H-gårdens ledarträffar som är ca 2 gånger per termin.
Du utbildas på 4H-gården och ”går brevid” 4 gånger ideellt tillsammans med en annan helgledare på en lördag eller söndag. Du ansöker till 4H-gården om att bli helgledare. För mer information kontakta 4H med ett mail.
Välkommen!

Skälbys historia

 Skälby Kungsladugård 
var en gång Gustav Vasas personliga egendom. 1534 gav han bort gården till ståthållare Jacob Smålänning och från 1600-talet fram till 1800-talet var den främst landshövdingeresidens. Den vita herrgården byggdes 1785 och de röda flyglarna 1839, men långt innan dess har det bedrivits jordbruk på Skälby. Området är rikt på fornlämningar och i hagarna finns det järnåldersgravar och domarringar. 

De sista familjerna som arrenderade Skälby var Le Grande runt förra sekelskiftet samt Viktor Hugo Pettersson från 1920. Hans dotter Gitta Magnell har skrivit några uppmärksammade artiklar i DN om Skälby som finns att läsa på Skälby café. Det är från dessa samt från Kalmar läns museum dettta material är hämtat. 

Två långa alléer leder fram till gården, en från södra landsvägen, idag Södra vägen och en från norra landsvägen, idag Timmermannsgatan. Till gården hörde en mängd torp som givit namn åt några av Kalmars stadsdelar bl.a Norrlidstorpet, Oxhagstorpet och Funkabotorpet – vilket finns kvar än idag.  Framför huvudbyggnaden anlades på 1600-talet en omskriven trädgård. Här fanns hundratals fruktträd och rosenbuskar och i växthusen odlades meloner. 

Det finns många berättelser om Skälby gård. Bl.a att Dacke höll läger på området och att Linné besökte gården. Ett samarbete mellan Skälby-gruppen (områdets intresseförening), Kultur och Fritidsförvaltningen och Kalmar läns museum har nu påbörjats för att samla all fakta som finns om gården. 

När Ölandsbron skulle byggas i slutet på 60-talet sades arrendet upp och jordbruket lades ner. I hagarna byggdes påfartsleder och höghus. Vissa av kulturhusen hann tyvärr rivas, men mycket finns kvar än idag. En mängd föreningar delar idag på de olika byggnaderna. 4Hs närvaro på området sedan i 1973 har räddat flera ängar från att växa igen och har bevarat områdets karaktär som lantbruk, om än i liten skala. 

Idag är området Kalmars mest besökta rekreationsområde. Platsen ligger i Kalmars absoluta mittpunkt. I den gamla trädgården finns en populär lekplats och sommartid hålls här konserter. 

Bilder på forna tiders Skälby finns i Kalmarlänsmuseums fotodatadatas

www.kalmarlansmuseum.se 

Dammen med stenstallet i bakgrunen. ca 1900

Samma vy 100 år senare

 

 

Skälby gård 1890

 

Innan 4H flyttade in..

En av döttrarna le Grand på Skälby gård vid förra sekelskiftet

 

Axel le Grands 75årsdag

 

Höhässjning