Säker och Trygg förening

Skälby 4H är en certifierad säker och trygg förening. Läs gärna vårt dokument och se hur vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Dokumentet finns även i klubbrummet och på caféet och ingår i vår ledarutbildning.

säker och trygg 2015

Krishanteringen är ett dokument som vänder sig till styrelsemedlemmar samt 4H medlemmar som vill veta mer om vad styrelsen arbetar med.

Krishantering på Skälby 4H