Säker och Trygg förening

Skälby 4H är en certifierad säker och trygg förening. Läs gärna vårt dokument och se hur vi arbetar kontinuerligt med säkerhetsfrågor. Dokumentet finns även i klubbrummet och på caféet och ingår i vår ledarutbildning.

säker och trygg 2017-18

Krishanteringen är ett dokument som vänder sig till styrelsemedlemmar samt 4H medlemmar som vill veta mer om vad styrelsen arbetar med.

Krishantering på Skälby 4H