Medryttare

På Skälby 4H-gård finns 11 hästar i olika storlekar. Hästarna används i gruppaktiviteter och utbildningar men de har även medryttare. De ca 50 medryttarna på Skälby är mycket viktiga för föreningen. De sköter gården på helgerna, hjälper till på arrangemang  och håller i barngrupper. Det betyder att den som vill bli medryttare måste vara beredd på att avsätta mycket tid till detta. Som medryttare får man rida på egen hand 2 gånger i veckan och kan ta lektioner för gårdens ridledare och inbjudna instruktörer. Vi ställer därför följande krav på blivande medryttare:

  • Vara medlem i 4H-klubben
  • Klara ett uppridningsprov (lägre krav på de yngsta ryttarna om ridkunnig förälder finns)
  • Vara en god förebild för yngre medlemmar (H som i hälsa= inga rökare), arbeta för gemenskap och god hästskötsel
  • Delta i medryttarmöten och hålla sig uppdaterad via gruppens facebookgrupp
  • Under en helgdag per månad hjälpa till att sköta gård och djur samt hålla ponnyridning.
  • Hjälpa till när föreningen har arrangemang (för de yngre gäller att förälder ställer upp)
  • Hjälpa till med barngrupper (gäller ej de yngsta medryttarna)
  • Rida och sköta häst, box och utrustning 2 dagar i veckan.
  • Kostnad 3600kr/år (När man gått 4Hs ledarutbildning och fyllt 18år kan man bli jouransvarig och behöver då inte betala för sin medryttarplats)

För mer info: skalby_4h@hotmail.com eller ring 0480-23779 och fråga efter Emma (hästansvarig)