Styrelsen

Årsmötesprotokoll för Skälby 4H 20

STYRELSE 2017

Ordförande: Fredrik Norlin

Vice ordf.: Viveka Sjöholm Mattisson

Kassör: Tina Burvall

Sekreterare: Ulrica Lennqvist

Ledamot: Ida Samuelsson

Ledamot: Camilla Ödin

Ledamot: Anna Karin Olandius

Ledamot: Hanna Wansland

Suppleant: Wilma Norlin

Suppleant: Therese Kässlin

Suppleant: Hanna Collén